O nás

ITC pôsobí v IT priemysle a naše renovačné centrum je zamerané na komplexné služby, údržbu a testovacie procesy pre rôzne značky bankomatov, pokladničných systémov, platobných terminálov, tlačiarní vkladných knižiek, kioskov a informačných terminálov
pre zákazníkov po celom svete.

Kladieme dôraz na najvyššiu možnú kvalitu našich služieb, cenovo efektívne a flexibilné opravy v čo najkratšom čase pre každého zákazníka.

Pre našim zákazníkov a ich technický personál poskytujeme komplexné opravy, školenia
a poradenstvo.

Sme schopní dodávať náhradné diely, moduly, kompletné stroje a spolupracujeme pri výmene dielov alebo tvz. "Advanced exchange" službe. Taktiež ponúkame komplexné služby logistiky
a skladovania
, renovácii, stavebných úprav, opráv po vandalizme s cieľom ponúknuť nákladovo efektívne riešenie. Sme otvorení akýmkoľvek službám v tomto odvetví.

Zároveň naše oddelenie nákupu je Vám nápomocné pri likvidácii Vašich starých zásob náhradných dielov prípadne celých bankomatov. Vieme poskytnúť naše skladové a logistické služby pri riadení výmen starých zariadení za nové.

Pri ukončení ekonomickej životnosti zariadení poskytujeme služby ekologickej likvidácie
a recyklácie
podľa príslušných ustanovení.

Servisované značky

ITC Group 2022 © ITC Group