Služby

 • Kompletný servis a údržba ATM
 • Testovanie Hardvéru a Softvéru
 • Školenia a semináre
 • Konzultácie a analýzy
 • Dodávky náhradných dielov, modulov a kompletných zariadení
 • Logistika výmeny náhradných dielov a / alebo tvz. "Advanced Exchange"
 • Kompletné skladovacie služby
 • Renovácie ATM, kompletné alebo čiastočné opravy
 • Služby na mieru, logistika a skladové riešenia
 • Nákup starých alebo zastaraných zásob náhradných dielov, modulov a zariadení
 • "Roll out" asistenčné služby, skladovanie a logistika
 • ATM environmentálne služby , recyklácie modulov a zariadení, výkup a likvidácia odpadov

Zákaznícky výhodné riešenia, úspora nákladov až do 60%.

Renovácia priamo na mieste. Po vstupnom audite a analýze stavu sme schopný zrenovovať Vaše ATM priamo u Vás, na lokalite umiestneného ATM bez nutnosti sťahovania do nášho renovačného centra. Takto dokážete ušetriť až 60% obstarávacích nákladov nového ATM !

Servisované značky

ITC Group 2022 © ITC Group